Categories
Health News

แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อเนื้อเยื่อปอด

เด็กประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เกิดก่อนสัปดาห์ที่ 37 ของการตั้งครรภ์และถือว่าคลอดก่อนกำหนด ทารกคลอดก่อนกำหนดจำนวนมากต้องการความช่วยเหลือในการหายใจเนื่องจากปอดที่ด้อยพัฒนา การปฏิบัติทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าการช่วยหายใจอาจทำให้ปอดเสียหายอย่างถาวร แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อเนื้อเยื่อปอด ซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการยืดเนื้อเยื่อมากเกินไป แม้ว่าจะมีอากาศเพียงเล็กน้อย และขัดขวางการทำงานของเซลล์ระหว่างการแลกเปลี่ยนก๊าซ ระหว่างการหายใจปกติ ไดอะแฟรมจะเลื่อนลงใต้ปอดทุกครั้งที่หายใจ ทำให้ปอดขยายตัวภายในหน้าอก ทำให้เกิดแรงดันลบ หรือเกิดสุญญากาศในปอด เพื่อชดเชยแรงดันลบนี้ อากาศจะไหลเข้าสู่ปอดโดยอัตโนมัติและบุคคลนั้นหายใจเข้า การช่วยหายใจแบบกลไกเกี่ยวข้องกับการสูบลมเข้าปอดผ่านท่อ ปอดจะขยายตัวเนื่องจากแรงดันบวกนี้ แรงดันบวกนี้ทำให้เกิดการกดทับของเนื้อเยื่อปอดเล็กน้อย ในขณะที่การหายใจปกติ ปอดจะถูกดึงจากภายนอกเพื่อสร้างการขยายตัว เนื้อเยื่อปอดของทารกในครรภ์ภายใต้แรงดึงและแรงกดเพื่อสำรวจความแตกต่างในกลไกของเนื้อเยื่อในปอดก่อนวัยอันควร การทดลองแสดงให้เห็นว่าเนื้อเยื่อปอดบิดเบี้ยวอย่างสมบูรณ์ภายใต้ความตึงเครียด เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นระหว่างการหายใจปกติ เมื่ออยู่ภายใต้แรงกด เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับการช่วยหายใจ สังเกตการเสียรูปของ viscoelastic ของปอด ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าเนื้อเยื่อจะกลับสู่สภาพเดิมหลังจากการเสียรูป แต่ในระดับโมเลกุล มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างแล้วซึ่งบ่งชี้ถึงความเสียหายของเนื้อเยื่อที่ไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้