Categories
Health News

แนวทางใหม่ที่เกิดจากภาพถ่ายเป็นพื้นฐานของไบโอเซนเซอร์

ตรวจพบมะเร็งในสมองส่วนใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว โดยหนึ่งในสามเป็นมะเร็งไกลโอมา การผ่าตัดที่ซับซ้อนสองครั้งมักมีความจำเป็น การตรวจชิ้นเนื้อทางศัลยกรรมศัลยแพทย์จะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อที่ต้องสงสัยการทดสอบกับตัวอย่างเพื่อวินิจฉัยชนิดของมะเร็งเพื่อกำหนดประเภทของมะเร็ง คุณอาจต้องผ่าตัดครั้งที่สอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาที่ได้รับ

เทคนิคการเรืองแสงจาก DNA ขั้นสูงที่สามารถช่วยนำการวินิจฉัยโรคมะเร็งแบบเรียลไทม์ไปสู่การปฏิบัติทางการแพทย์พื้นฐานที่มีมายาวนานและสามารถเปิดแนวทางใหม่ในการดูแลทางการแพทย์การถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่เกิดจากภาพถ่ายเป็นพื้นฐานของไบโอเซนเซอร์ที่มี DNA จำนวนมาก ความเข้าใจของนักวิจัยเกี่ยวกับจลนศาสตร์ของกระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเฉลี่ยของโมเลกุลจำนวนมากที่เรียกว่าการวัดทั้งมวล การวัดดังกล่าวปิดบังพฤติกรรมของโมเลกุลเดี่ยวที่เป็นรากฐานของจลนพลศาสตร์ของการถ่ายโอนอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปีสหสัมพันธ์เรืองแสงเพื่อวัดรูปแบบการเรืองแสงชั่วคราวการกะพริบของแสงเรืองแสงและทำการค้นพบเคมีโมเลกุลเดี่ยวที่จะพัฒนาการประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัย